top of page

BEDRIJVEN

BackPerfect® Rugscholing

MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN

De opleiding “Manueel hanteren van lasten” is een praktijkgerichte opleiding, die het oorzakelijk verband tussen fout ruggebruik en het ontstaan van overbelasting en lichaamsklachten uitlegt. Bij deze opleiding ligt de nadruk meer op de praktijk en wordt uitvoering praktijktraining gegeven. 

 

Vooraf: intake

Vooraf wordt er een bedrijfsbezoek verricht, waarbij wij de werkplekken bezoeken, eveneens wordt er geïnformeerd naar de concrete risico- en probleemsituaties. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt er beeldmateriaal van de werkplekken en probleemsituaties gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt in de opleiding verwerkt.

Inhoud

1. Theorietesten voor en na

Voor en na de theoretische uitleg wordt er een test afgenomen, zodat de kennis over de rug en het ruggebruik kan worden vastgesteld.

2. Theorie

De theorie over de rug wordt uitgelegd aan de hand van een powerpoint presentatie. Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd hoe en waarom we rugklachten krijgen. Hierbij wordt de essentie van veilig en onveilig ruggebruik duidelijk weergegeven. Wat en waarom we moeten leren heffen en tillen met het rug-op-slot-principe, en bijkomend worden de GewichtHeffersTechnieken (GHT) uitvoerig uitgelegd.

3. Praktijk

Tijdens de praktijk gaan we de GewichtHeffersTechnieken (GHT) leren beheersen. Hierbij worden de volgende onderdelen uitvoerig getraind:

  • verandering in het bewegingspatroon

  • scharnieren in de heupen, Rug Op Slot en Rugspieren gebruiken

  • GewichtHeffersTechnieken bij bukken en tillen

  • automatiseren met circuittraining, flessen en kratten

  • verbinden, kantelen en afsteunen

4. Werkplekscholing

Tijdens de werkplekscholing wordt getraind met eigen materiaal. Op deze wijze trachten we de aangeleerde GewichtHeffersTechnieken te integreren in de werkplek.

5. PBM rug en goede oefeningen

Vervolgens wordt aangeleerd om signalen van dreigende rugklachten op te vangen en leren we goede oefeningen aan. Deze oefeningen zijn ter bescherming van uw rug.

Methodiek

Tijdens de opleiding wordt de volgende methodiek gebruikt:

  • theorie wordt gegeven aan de hand van een powerpoint presentatie, functionele modellen en video

  • praktijk wordt opgebouwd vergelijkbaar met het aanleren van sport

  • vertrekkende van de Lijnrechtershouding naar de GHT met bukken en tillen

  • video en monotoring van de technieken met zelfcorrectie

  • gebruik van de STEP alarmbraces voor positie controle en correctie

Verslaggeving

We leveren ook een verslag met beeldmateriaal van de opleiding af. In dit verslag worden de resultaten van de bevraging van de lichaamsklachten, kennistoets en tiltest weergegeven. Tevens wordt advies verleend over eventuele ergonomische correcties of aanbevolen technische hulpmiddelen.

Handboek & Filmservice

De opleiding wordt ondersteund door een praktisch handboekje “Backperfect, veilig & gezond werken met Gewichthefferstechnieken”. Eveneens zijn instructiefilmpjes beschikbaar via onze filmservice website: 

www.stepfilmservice.nl

bottom of page