top of page

PRIVACY POLICY

 

Bij STEP België (STEP vzw) hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 nodigen we u uit om ons privacybeleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake.

 

Persoonsgegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen worden nooit doorverkocht. Step België gebruikt deze informatie louter en alleen om haar diensten als opleider te kunnen verlenen, zoals o.a. voor offertes, facturen en informatie te kunnen bezorgen, om op vragen te kunnen antwoorden, en haar diensten als opleider te kunnen uitvoeren.

 

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of ze laten verwijderen.

 

Meer informatie omtrent bescherming van uw privacy kan u verkrijgen op het volgende mailadres: info@step-belgie.com  

 

Indien Step België een cookie plaatst bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie wordt voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

 

Step België respecteert uw privacy.

bottom of page