top of page

BEDRIJVEN

RSI Perfect®

PC-Ergonomie

PC- ERGONOMIE​

De opleiding “PC-Ergonomie” is een praktijkgerichte opleiding, die het oorzakelijk verband tussen fout lichaamsgebruik en het ontstaan van overbelasting en lichaamsklachten uitlegt. De opleiding bestaat standaard uit een groepsgewijze opleiding van 3 uur (combinatie van theorie & praktijk, interactief & dynamisch) én een individueel bezoek aan de werkplek (individuele bureauafstelling). 

Vooraf: intake

Vooraf wordt er een bedrijfsbezoek verricht, waarbij wij de werkplekken bezoeken, eveneens wordt er geïnformeerd naar de concrete risico- en probleemsituaties. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt er beeldmateriaal van de werkplekken en probleemsituaties gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt in de opleiding verwerkt.

Groepsgewijze opleiding van 3 uur – theorie & praktijk

1. Theorietesten voor en na

Voor en na de theoretische uitleg wordt er een test afgenomen, zodat de kennis over de rug en het lichaamsgebruik kan worden vastgesteld.

  • kennistoets Backperfect Basis Rugkennis

  • kennistoets PC-Ergonomie

2. Theorie

De theorie wordt uitgelegd aan de hand van een powerpoint presentatie. Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd hoe en waarom we lichaams- en rugklachten krijgen. Hierbij wordt de essentie van veilig en onveilig lichaams- en ruggebruik duidelijk weergegeven.

Tijdens de theorie komen de volgende onderdelen uitvoerig aan bod: Biomechanisch model / RSI-klachten / Nekklachten / Rugklachten / Technische ergonomie en werkplekanalyse

3. Praktijk 

Tijdens de praktijk gaan we gedragsverandering aanleren. We leren hoe we ons lichaam veilig en ergonomisch moeten gebruiken.

Individueel bezoek aan de werkplek 

1. Werkplekanalyse

Tijdens het individueel bezoek aan de werkplek analyseren we de situatie en informeren wij de cursist. Wij gaan over tot opmeting en opstelling van de preventiepas. Voor en na de bureau afstelling gaan wij over tot fotoregistratie.

2. Afstellen van de werkplek

Tijdens het individueel bezoek gaan wij over tot afstelling van de werkplek:

  • afstellen bureau, stoel en beeldscherm

  • correcte armpositie (armsteun, etc)

  • correcte beenpositie (zithoogte, etc)

  • correcte nekpositie (hoogte beeldscherm, etc.)

  • klavier, muis en toebehoren

3. WerkPlekPreventiePas

Iedere cursist ontvangt na zijn individuele afstelling een eigen WerkPlekPreventiePas, waarin de optimale individuele afstelling wordt weergegeven. Eveneens worden aandachtspunten en aanbevelingen vermeld.

4. Verslaggeving

Van de opleiding wordt een WPA-verslag gemaakt. De preventiedienst ontvangt een verslag van de individuele bezoeken met de analyses, eventuele aanbevelingen en/of nog uit te voeren aanpassingen.

5. Handboek & Filmservice

De opleiding wordt ondersteund door een praktisch handboekje en instructiefilmpjes via onze filmservicesite http://www.stepfilmservice.nl . Bij de CEVORA opleidingen wordt de opleiding bijkomend ondersteund door de E-learning van Cevora met instructiefilmpjes.

bottom of page